Privacy Policy

Our Privacy Policy explains how we collect, use, and protect the personal information of our users. It is designed to be clear and easy to understand, so you can feel confident that your privacy is being respected when you use our website or app.

privacy-policy-background

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego działającego pod adresem url: sourceful.nl, sourceful.pl

Operatorem serwisu i Administratorem danych osobowych jest: Sourceful ICT Mandela Plein 1, 1314 CG Almere, Holandia

Adres e-mail operatora: office@sourceful.nl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów na czacie online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przedstawienie oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Logowanie i wprowadzanie danych osobowych są chronione w warstwie transmisyjnej (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone w serwisie są zaszyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora:

netlify.com

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wypełnienia obowiązków Administratora. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu działania serwisu

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o prowadzeniu księgowości). W zakresie danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym z prawa sprzeciwu nie można skorzystać w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, interesów, praw i wolności nadrzędnych wobec Ciebie, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane kontaktowe Administratora:

Sourceful ICT, Mandela Plein 1, 1314 CG Almere, Holandia, e-mail: office@sourceful.nl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do działania Serwisu. Możesz podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego przez administratora. Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostaną podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, m.in. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza jasno informuje do czego on służy.

Logi administratora Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.

Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe Operator wykorzystuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA).

Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/Operator korzysta z rozwiązania automatyzującego działanie Serwisu w stosunku do użytkowników, m.in. które mogą wysłać wiadomość e-mail do użytkownika po odwiedzeniu

Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful
Design Discovery Workshops

Design Discovery Workshops

TCO Check Service

TCO Check Service

Outsystems Academy

Outsystems Academy

Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful

All right reserved 2024 @Sourceful ICT

Privacy policy

Follow us