home/products/Inteligentne Rozwiązanie Dla Wysyłek
our-projects-background

Inteligentne Rozwiązanie Dla Wysyłek

Inteligentne Rozwiązanie Dla Wysyłek firmy Sourceful zapewnia zarządzanie przesyłkami ekspresowymi oraz paczkami. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane w celu pomocy nadawcom w zarządzaniu i śledzeniu ruchu towarów z jednego miejsca na drugie. System ułatwia cały proces wysyłki, począwszy od przetwarzania zamówienia aż do dostarczenia końcowego, i udostępnia narzędzia do usprawnienia procesu wysyłki, minimalizowania błędów i zwiększenia efektywności.

Branża biznesowa
Wszystkie branże i handelWszystkie branże i handel
Ramy czasowe
Trwający od 2021 roku
Szukasz ekspertów?
Przegląd produktu

Rozwiązanie Smart Shipping zostało zaprojektowane, aby pomóc przewoźnikom w zarządzaniu i śledzeniu ruchu towarów z jednej lokalizacji do drugiej. System ułatwia cały proces przesyłki, począwszy od przetwarzania zamówień aż do końcowej dostawy, dostarczając narzędzi do usprawnienia procesu wysyłki, minimalizowania błędów i zwiększania efektywności.

Innowacyjność

Rozwiązanie Smart Shipping wykorzystuje sztuczną inteligencję do określenia najlepszej opcji wysyłki na podstawie różnych czynników, takich jak odległość, czasy dostawy, metoda wysyłki i dostępne zasoby.

Funkcje
 • Przetwarzanie zamówień
 • Planowanie przesyłek
 • Zarządzanie przewoźnikami
 • Śledzenie przesyłek
 • Raportowanie i analizy
Podsumowanie funkcjonalności
 • 01Złożenie i weryfikacja zamówień
 • 02Sztuczna inteligencja
 • 03Optymalizacja planowania
 • 04Wydajność przewoźników
 • 05Rzeczywista widoczność
Decoration circle

logistics

To rozwiązanie Sourceful zapewnia zarządzanie przesyłkami dla przesyłek ekspresowych i paczek. Oprogramowanie to ma na celu pomóc nadawcom w zarządzaniu i śledzeniu ruchu towarów z jednego miejsca na drugie. System ułatwia cały proces przesyłki, począwszy od przetwarzania zamówień, aż do ostatecznej dostawy, i dostarcza narzędzi do usprawnienia procesu wysyłki, minimalizowania błędów oraz zwiększenia efektywności.

Główne funkcje systemu zarządzania przesyłkami obejmują:

 • Przetwarzanie zamówień: System umożliwia firmom zarządzanie i przetwarzanie zamówień od klientów, w tym składanie zamówień, weryfikację zamówień i realizację zamówień.
 • Planowanie i harmonogramowanie przesyłek: System pomaga firmom planować i harmonogramować przesyłki na podstawie różnych czynników, takich jak odległość, czasy dostawy, metoda wysyłki i dostępne zasoby.
 • Zarządzanie przewoźnikami: System umożliwia firmom zarządzanie relacjami z różnymi przewoźnikami, w tym tworzenie umów przewozowych, wybór przewoźników do konkretnych przesyłek oraz śledzenie wydajności przewoźników.
 • Śledzenie przesyłek: System zapewnia rzeczywistą widoczność stanu przesyłek, umożliwiając firmom śledzenie przesyłek od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia oraz dostarczanie klientom dokładnych szacunków dostawy.
 • Raportowanie i analizy: System generuje raporty i analizy, które pomagają firmom ocenić wydajność, zidentyfikować obszary do poprawy i zoptymalizować procesy wysyłki.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (SI) odgrywa istotną rolę w optymalizacji operacji wysyłkowych, poprawie efektywności, zmniejszeniu kosztów i wzmocnieniu ogólnego zarządzania logistyką. Oto kilka sposobów, w jakie SI może być stosowana do optymalizacji wysyłek:

 1. Optymalizacja trasy: Algorytmy SI mogą analizować historyczne dane dotyczące przesyłek, wzorce ruchu drogowego, warunki pogodowe i inne istotne czynniki, aby określić najbardziej efektywne trasy transportu towarów. Poprzez uwzględnianie zmiennych, takich jak odległość, zatłoczenie ruchu, zużycie paliwa i okna czasowe dostaw, SI może pomóc zidentyfikować optymalne trasy minimalizujące koszty transportu i czasy dostaw.

 2. Planowanie i optymalizacja ładunków oraz kontenerów: SI może pomóc w optymalizacji alokacji towarów wewnątrz kontenerów lub pojazdów przewozowych. Poprzez analizę wymiarów, wagi, kruchości i innych ograniczeń, algorytmy SI mogą określić najlepszy układ i ustawienie ładunku, aby zwiększyć wykorzystanie przestrzeni i zapewnić efektywne procesy załadunku i rozładunku.

 3. Prognozowanie popytu: Modele prognozowania popytu z wykorzystaniem SI mogą analizować historyczne dane dotyczące przesyłek, trendy rynkowe, wzorce sezonowe i inne zmienne, aby przewidzieć przyszły popyt na usługi przesyłkowe. Dokładne prognozowanie popytu umożliwia firmom optymalizację poziomów zapasów, planowanie zdolności, efektywne alokowanie zasobów i podejmowanie informowanych decyzji dotyczących cen i poziomu usług.

 4. Predykcyjna konserwacja: SI może monitorować i analizować dane z czujników z pojazdów przewozowych lub kontenerów, aby przewidzieć potrzeby konserwacji i zidentyfikować potencjalne awarie sprzętu. Dzięki proaktywnemu rozwiązywaniu problemów związanych z konserwacją, firmy mogą zmniejszyć czas przestoju, poprawić niezawodność i minimalizować nieoczekiwane zakłócenia w operacjach przesyłkowych.

 5. Śledzenie w czasie rzeczywistym i widoczność: Systemy śledzenia oparte na SI mogą zapewnić rzeczywistą widoczność lokalizacji i statusu przesyłek. Poprzez integrowanie danych z GPS, czujników i innych źródeł, algorytmy SI mogą śledzić przesyłki, monitorować warunki środowiskowe (np. temperatura, wilgotność) i dostarczać terminowe alerty lub powiadomienia dla interesariuszy. To zwiększa widoczność łańcucha dostaw, poprawia obsługę klienta i umożliwia proaktywne rozwiązywanie problemów.

 6. Zarządzanie ryzykiem: SI może pomóc w identyfikowaniu i łagodzeniu ryzyka związanego z operacjami przesyłkowymi. Analizując historyczne dane, wzorce pogodowe, czynniki geopolityczne i inne zmienne, algorytmy SI mogą ocenić i przewidzieć potencjalne ryzyka, takie jak opóźnienia, zakłócenia lub zagrożenia bezpieczeństwa. To umożliwia firmom opracowanie planów awaryjnych, optymalizację strategii łagodzenia ryzyka i poprawę ogólnej odporności w operacjach przesyłkowych.

 7. Automatyzacja i robotyka: Technologie oparte na SI i robotyce mogą usprawnić różne zadania w operacjach przesyłkowych, takie jak sortowanie, wybieranie, pakowanie i załadunek/rozładunek. To zmniejsza pracę manualną, zwiększa efektywność operacyjną i minimalizuje błędy.

Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful