home/projects/System zarządzania niewypłacalnością
our-projects-background

System zarządzania niewypłacalnością

Ten system zarządzania niewypłacalnością to skuteczne narzędzie dla syndyków do rozliczania należności w przypadku upadłości, zapewniające efektywność, transparentność i zwiększone wskaźniki odzyskiwania, jednocześnie ograniczając ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami.

Branża biznesowa
Finansowy
Ramy czasowe
Od 2021 roku
Szukasz ekspertów?
Przegląd produktu

Ten System Zarządzania Niewypłacalnością pozwala syndykom szybko i skutecznie rozliczać należności. Dzięki wykorzystaniu wysokiego poziomu automatyzacji, proces jest zoptymalizowany, co ogranicza konieczność ingerencji manualnej i oszczędza czas oraz pieniądze. Rozwiązanie pomaga syndykom maksymalizować wskaźniki odzyskiwania należności. Poprzez wykorzystanie analizy danych i algorytmów uczenia maszynowego, rozwiązanie może identyfikować najbardziej obiecujące konta i priorytetyzować wysiłki w zakresie windykacji, co przekłada się na wyższe wskaźniki odzyskiwania. Zapewnia także większą przejrzystość w procesie windykacji należności. Syndycy mogą łatwo śledzić postępy wysiłków windykacyjnych i monitorować wskaźniki odzyskiwania, co zapewnia większą widoczność i kontrolę.

Innowacyjność

Wykorzystując ten system, syndycy mogą zredukować ryzyko błędów i oszustw. Rozwiązanie może identyfikować potencjalne niezgodności w danych oraz sygnalizować potencjalną działalność oszustwa, co zmniejsza ryzyko strat.

Funkcje
 • Wysoki poziom automatyzacji
 • Analiza danych
 • Uczenie maszynowe
Podsumowanie funkcjonalności
 • 01Identyfikacja niezgodności
 • 02Identyfikacja potencjalnych oszustw
 • 03Kontrole zgodności
Decoration circle

\

*Zarządzanie niewypłacalnością *

Zarządzanie niewypłacalnością odnosi się do procesu radzenia sobie z trudnościami finansowymi i niewypłacalnością przedsiębiorstwa. Niewypłacalność zachodzi, gdy firma nie jest w stanie spłacić swoich długów i wywiązać się z zobowiązań finansowych. Zarządzanie niewypłacalnością obejmuje różne kroki i strategie mające na celu maksymalizację odzyskania środków dla wierzycieli i interesariuszy, jednocześnie minimalizując wpływ na firmę i jej działalność. Oto niektóre kluczowe aspekty zarządzania niewypłacalnością:

 1. Ocena i ewaluacja: Pierwszym krokiem w zarządzaniu niewypłacalnością jest ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i określenie stopnia niewypłacalności. Wymaga to dokładnej oceny aktywów, pasywów, przepływów gotówki i dokumentów finansowych firmy. Profesjonalni praktycy ds. niewypłacalności, takich jak prawnicy specjalizujący się w niewypłacalnościach lub licencjonowani praktycy ds. niewypłacalności, mogą zostać zaangażowani w celu dostarczenia wiedzy i wsparcia w trakcie tego procesu.

 2. Zgodność z przepisami prawno-regulacyjnymi: Zarządzanie niewypłacalnością musi być zgodne z obowiązującymi prawami i regulacjami dotyczącymi postępowań niewypłacalnościowych w odpowiedniej jurysdykcji. Obejmuje to przestrzeganie praw dotyczących upadłości lub niewypłacalności, składanie niezbędnych dokumentów prawnych oraz spełnianie wymagań dotyczących raportowania i ujawniania organom właściwym.

 3. Restrukturyzacja i odwrócenie sytuacji finansowej: W niektórych przypadkach przedsiębiorstwo stojące w obliczu niewypłacalności może badać opcje restrukturyzacji w celu powrotu do zdolności finansowej. Może to obejmować negocjacje z wierzycielami w celu restrukturyzacji długów, aranżacji refinansowania lub wdrażania zmian operacyjnych w celu poprawy rentowności i przepływu gotówki. Celem jest opracowanie wykonalnego planu, który umożliwi przedsiębiorstwu kontynuowanie działalności i spłacanie długów w określonym okresie.

 4. Likwidacja i zbycie aktywów: Jeśli wysiłki restrukturyzacyjne nie są wykonalne lub nie powiodły się, przedsiębiorstwo może przejść do likwidacji. Likwidacja polega na uporządkowanym zbyciu aktywów przedsiębiorstwa w celu wygenerowania środków, które mogą być rozdzielane między wierzycieli. Może to obejmować sprzedaż aktywów indywidualnie, licytację zapasów lub przeprowadzenie wyprzedaży wyprzedażowej. Środki są rozdzielane zgodnie z priorytetem roszczeń określonym przez prawo niewypłacalności.

 5. Komunikacja i zarządzanie interesariuszami: W trakcie procesu niewypłacalności istotna jest skuteczna komunikacja z interesariuszami. Dotyczy to wierzycieli, pracowników, akcjonariuszy, dostawców i klientów. Jasna i przejrzysta komunikacja pomaga zarządzać oczekiwaniami, łagodzić niepewności i utrzymywać relacje z kluczowymi interesariuszami.

 6. Rozwiązywanie sporów i postępowania prawne: Zarządzanie niewypłacalnością może obejmować rozwiązywanie sporów i prowadzenie postępowań prawnych, które pojawiają się w trakcie procesu. Może to obejmować spory sądowe dotyczące zaległych długów, roszczeń lub wyzwań wobec postępowań niewypłacalnościowych. Praktycy ds. niewypłacalności lub profesjonaliści prawni mogą udzielać wsparcia i reprezentować strony w takich sprawach.

 7. Zakończenie i kwestie powypłacalnościowe: Po zakończeniu procesu niewypłacalności firma może zostać rozwiązana, a jej działalność zakończona. Rozważania powypłacalnościowe mogą obejmować zakończenie kwestii prawnych i administracyjnych, sfinalizowanie sprawozdań finansowych oraz uregulowanie wszelkich pozostałych zobowiązań prawnych lub umownych.

Zarządzanie niewypłacalnością to złożony i wymagający proces, który wymaga ekspertyzy w dziedzinie restrukturyzacji finansowej, kwestii prawnych i zarządzania interesariuszami. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa stojące w obliczu niewypłacalności szukały profesjonalnej porady i wsparcia od wykwalifikowanych praktyków ds. niewypłacalności lub profesjonalistów prawniczych, aby skutecznie nawigować w procesie i spełniać odpowiednie przepisy prawne i regulacje.

Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful