home/projects/System Zarządzania Placem (Yard Management System)
our-projects-background

System Zarządzania Placem (Yard Management System)

Maersk poszukiwał unikalnego systemu zarządzania placem (Yard Management System) do zarządzania ruchem kontenerów, skupiając się na działaniach związanych z naprawą i konserwacją. Nowa platforma powinna być zaprojektowana w celu pomocy w zarządzaniu ruchem, konserwacją, naprawami, inspekcją oraz przechowywaniem kontenerów przewozowych na terenie terminala. System powinien pomóc w optymalizacji wykorzystania dostępnej przestrzeni i zasobów, poprawić efektywność operacyjną poprzez usprawnienie procesów zaangażowanych w te działania. Podczas tworzenia nowego systemu należy również stworzyć łączność w czasie rzeczywistym między biurem a placem. Połączenie to zostanie nawiązane poprzez wprowadzenie użycia tabletu przez pracowników konserwacji, operatorów sprzętu oraz inspektorów bramkowych.

Branża biznesowa
Logistyka
Ramy czasowe
Od 2020 roku
Szukasz ekspertów?
Przegląd produktu

Poprzez rozwijanie i wdrażanie nowego systemu zarządzania placem, pojawiła się całkowicie nowa okazja. Nadeszła chwila, aby przemyśleć pewne procesy oraz sposób, w jaki personel może ze sobą komunikować się, aby usunąć obecne przeszkody. Wprowadzenie tabletu było jednym z narzędzi, które mogło mieć ogromny wpływ na działania. Tablet przyczyniłby się do zwiększenia efektywności i uniknięcia dużej ilości pracy papierkowej, która zwykle jest przetwarzana pod koniec dnia przez biuro. W nowej sytuacji biuro będzie miało natychmiastowe aktualizacje, gdy działania zostaną zakończone. Wprowadzenie tabletu będzie miało wpływ na efektywność wynoszący 30% dla biura oraz 20% dla personelu placu. Na przykład w nowej sytuacji inspektor bramkowy może łatwo sprawdzać przychodzące kontenery i dokonywać wszystkich oznaczeń i notatek bezpośrednio w systemie. Po zakończeniu inspekcji obie strony mogą także dokonać cyfrowego zatwierdzenia i zakończyć inspekcję, informując wszystkie strony na miejscu. Nie ma już potrzeby przewożenia ze sobą dokumentacji papierowej.

Innowacyjność

Urządzenia mobilne są używane na miejscu kontenera. Inspekcje mogą być przeprowadzane na miejscu, a wszelkie anomalie mogą być rejestrowane na miejscu.

Funkcje
 • Śledzenie kontenerów
 • Planowanie konserwacji i napraw
 • Zarządzanie stanem magazynowym
 • Planowanie zasobów
 • Zarządzanie bramkami
Podsumowanie funkcjonalności
 • 01Planowanie spotkań
 • 02Śledzenie ruchu
 • 03Raportowanie i analizy
 • 04Optymalizacja lokalizacji
Decoration circle

Zarządzanie Placem

Maersk chciał wycofać istniejący system przed aktywacją nowego okresu licencji, związanej ze wszystkimi kosztami. Spowodowało to krótki okres czasu, w którym musieliśmy postawić wszystko na jedną kartę, aby dotrzymać tego terminu. Ostatecznie opracowaliśmy następującą podstawową funkcjonalność:

 • Śledzenie kontenerów: System może śledzić ruch kontenerów na placu i zapewniać w czasie rzeczywistym widoczność lokalizacji i statusów kontenerów.
 • Planowanie spotkań: System może ułatwiać planowanie spotkań dotyczących odbioru i dostaw kontenerów, oraz dostarczać powiadomienia interesariuszom, gdy zbliża się termin spotkania.
 • Konserwacja i naprawy: System może planować wszystkie działania związane z konserwacją i naprawami, aby przygotować kontenery do nowych przesyłek towarowych.
 • Zarządzanie stanem magazynowym: System może zarządzać stanem magazynowym kontenerów na placu, w tym typami, rozmiarami i ilościami kontenerów. Może także śledzić harmonogramy konserwacji i napraw kontenerów.
 • Alokacja zasobów: System może alokować zasoby placu, takie jak dźwigi, ciężarówki i personel, aby zapewnić efektywny ruch i przechowywanie kontenerów.
 • Zarządzanie bramkami: System może zarządzać działaniami przy bramkach, w tym kontrolami bezpieczeństwa, inspekcjami ciężarówek i inspekcjami kontenerów.
 • Raportowanie i analizy: System może generować raporty i dostarczać analizy dotyczące aktywności na placu, w tym ruchu kontenerów, stanów magazynowych i wykorzystania zasobów.
Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful