home/products/Rozwiązanie do Handlu na Rynku Forex
our-projects-background

Rozwiązanie do Handlu na Rynku Forex

Platforma do Handlu na Rynku Wymiany Walut (Forex) oraz Adapter umożliwiający międzynarodową wymianę walut w czasie rzeczywistym w sposób bezpieczny. Sourceful ICT Generic Fix Adapter (GFA) to wysoko zoptymalizowany silnik do elektronicznego handlu.

Branża biznesowa
Handel
Ramy czasowe
Trwający od października 2019 roku
Szukasz ekspertów?
Przegląd produktu

Platforma do Handlu na Rynku Wymiany Walut (Forex) oraz Adapter umożliwiający międzynarodową wymianę walut w czasie rzeczywistym w sposób bezpieczny. Sourceful ICT Generic Fix Adapter (GFA) to wysoce zoptymalizowany silnik do elektronicznego handlu. Wykorzystanie protokołu Financial Information eXchange (FIX) w celu bezpośredniego dostępu do rynku zwiększa prędkość handlu i zmniejsza opóźnienia. Wykorzystanie protokołu FIX Electronic Trading (ET) umożliwia składanie zamówień, przekazywanie cen oraz informacje o transakcjach.

Innowacyjność

Sourceful ICT Generic Fix Adapter (GFA) to wysoce zoptymalizowany silnik do elektronicznego handlu. Wykorzystanie protokołu Financial Information eXchange (FIX) w celu bezpośredniego dostępu do rynku zwiększa prędkość handlu i zmniejsza opóźnienia. Wykorzystanie protokołu FIX Electronic Trading (ET) umożliwia składanie zamówień, przekazywanie cen oraz informacje o transakcjach. Generic Fix Adapter oferuje łączność FIX dla instytucji odbierających ceny, które już wdrożyły lub planują wdrożyć własny interfejs graficzny za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji GFA.

Funkcje
 • Bezpośredni dostęp do rynku
 • Zoptymalizowany elektroniczny handel
 • Modularne API umożliwiające formatowanie wiadomości odpowiednie dla systemu klienta (JSON, FIX, XML)
 • Łatwa implementacja na serwerach Windows i Linux
 • Protokoły bezpieczeństwa i uwierzytelniania
 • Narzędzia do monitorowania aplikacji
Podsumowanie funkcjonalności
 • 01Monitorowanie cen rynkowych dla transakcji natychmiastowych i terminowych
 • 02Bezpieczny handel na miejscu oraz w przyszłości
 • 03Licznik dostępności transakcji
 • 04GFA obsługuje handel na wszystkich parach walutowych dostępnych dla Klienta
 • 05Zawiera harmonogram świąteczny dla wszystkich rynków forex
Decoration circle

Łatwa wdrożenie

GFA została zbudowana na podstawie protokołu FIX w wersji 5.0SP1 z dodatkowymi tagami.

W celu wieloplatformowego wdrożenia GFA została opracowana w technologii MONO, będącej implementacją frameworku .NET firmy Microsoft opartą na standardach ECMA dla języka C# i środowiska uruchomieniowego Common Language Runtime. Aplikacja umożliwia tworzenie dzienników plików i przechowywanie danych w bazach danych MSSQL i MySQL.

Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane za pomocą protokołu FIX oraz szyfrowania SSL.

Architektura łatwa do wdrożenia oraz wbudowane narzędzie monitorujące sprawiają, że jest to doskonały silnik transakcyjny. Dodatkowo Sourceful ICT oferuje opcjonalnie funkcje biura wsparcia i monitorowania dla Klientów pozbawionych wsparcia IT.

forex-bg

Elastyczne oprogramowanie

GFA umożliwia dostęp za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API). Modularna architektura interfejsu API zapewnia pełną elastyczność formatowania wejścia/wyjścia zgodnie z wymaganiami systemu klienta. GFA jest wyposażona w protokoły uwierzytelniania i narzędzia do monitorowania aplikacji, co daje pełną kontrolę nad środowiskiem aplikacji Klientowi/systemowi klienta.

Kluczowe aspekty

Oto kilka kluczowych aspektów naszego adaptera do wymiany walut:

 1. Pobieranie Danych: Adapter łączy się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak dostawcy usług Forex lub instytucje finansowe, aby pobierać aktualne kursy wymiany walut. Te kursy mogą być wykorzystywane w różnych celach, w tym do przeliczeń walutowych, obliczeń finansowych lub raportowania.
 2. Konwersja Walut: Nasz adapter oferuje zazwyczaj funkcje konwersji kwot z jednej waluty na inną na podstawie pobranych kursów wymiany. Obsługuje niezbędne obliczenia i dostarcza przeliczone wartości do systemu lub aplikacji integrującej.
 3. Integracja: Nasz adapter został zaprojektowany tak, aby bezproblemowo integrować się z różnymi systemami, platformami lub aplikacjami, w tym systemami finansowymi, platformami handlu elektronicznego, oprogramowaniem księgowym lub systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Zapewnia interfejsy API (interfejsy programowania aplikacji) lub inne metody integracji, umożliwiające łatwą komunikację i wymianę danych między adapterem a zintegrowanym systemem.
 4. Zarządzanie Kursami: Nasz adapter umożliwia użytkownikom zarządzanie i dostosowywanie danych o kursach wymiany według określonych wymagań. Użytkownicy mogą konfigurować preferowane źródła, ustawiać interwały odświeżania kursów wymiany i stosować zasady przeliczania walut, aby sprostać swoim potrzebom.
 5. Obsługa Błędów i Walidacja: Nasz adapter zawiera mechanizmy obsługi błędów, aby radzić sobie z wyjątkami, problemami sieciowymi lub niezgodnościami danych. Może wykonywać walidację danych, aby zapewnić dokładność i integralność pobranych danych o kursach wymiany.
 6. Bezpieczeństwo i Zgodność: Nasz adapter zawiera środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych finansowych podczas procesu integracji. Obsługuje szyfrowanie, uwierzytelnianie lub inne protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną transmisję i obsługę informacji związanych z Forexem.

Nasz adapter Forex jest szczególnie przydatny w aplikacjach, które obejmują transakcje międzynarodowe, obsługę wielu walut lub obliczenia finansowe wymagające aktualnych kursów wymiany. Zapewnia standaryzowany interfejs i upraszcza integrację funkcji Forex, eliminując konieczność budowania takich możliwości od zera.

Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful