home/projects/Elektroniczny Dossier Pacjenta
our-projects-background

Elektroniczny Dossier Pacjenta

Jednolity system, który jest naprawdę intuicyjny i unika żmudnych prac administracyjnych, co często skraca czas poświęcony pacjentowi. To właśnie dlatego opracowaliśmy ten system. Celem jest stworzenie jednego systemu, który obejmuje wszystkie potrzeby lekarza rodzinnego (internisty) oraz ich pacjentów.

Branża biznesowa
Opieka zdrowotna
Ramy czasowe
od 2021 roku
Szukasz ekspertów?
Przegląd produktu

Jednolity system, który jest naprawdę intuicyjny i eliminuje uciążliwą pracę administracyjną, co często skraca czas poświęcony pacjentowi. To właśnie dlatego opracowaliśmy ten system. Celem jest stworzenie jednego systemu, który obejmuje wszystkie potrzeby lekarza rodzinnego (internisty) oraz ich pacjentów.

Innowacyjność

Bezpieczne dane dostępne w środowisku online.

Funkcje
 • Historia wizyt
 • Recepty
 • Historia chorób
 • Dokumentacja medyczna
 • Dane ubezpieczeniowe
 • Rozliczenia
 • Umówianie wizyty
Podsumowanie funkcjonalności
 • 01Bezpieczeństwo
 • 02Wieloplatformowość
 • 03Intuicyjne zarządzanie
 • 04Bezpieczna baza danych online
 • 05Wszystkie dane w jednym miejscu
Decoration circle

Jednolity Intuicyjny System Dossier Oszczędzający Czas

online patient

Jednolity system, który jest naprawdę intuicyjny i eliminuje uciążliwą pracę administracyjną, co często skraca czas poświęcony pacjentowi. To właśnie dlatego opracowaliśmy ten system. Celem jest stworzenie jednego systemu, który obejmuje wszystkie potrzeby lekarza rodzinnego (internisty) oraz ich pacjentów. EDP (Elektroniczne Dossier Pacjenta) obejmuje wszystkich pacjentów wraz z ich wizytami i historią. Dla każdego pacjenta system obejmuje historię wizyt, recepty, zwolnienia lekarskie oraz wszelkie dokumenty medyczne związane z danym pacjentem. System także zarządza kosztami związanymi z każdym pacjentem, które można wykorzystać do przekazywania tych informacji firmie ubezpieczeniowej lub do rzeczywistych płatności, gdy system jest używany jako prywatny ośrodek medyczny. Dla wszystkich elementów objętych polisą ubezpieczeniową funkcja roszczeń pozwala na składanie roszczeń objętych ubezpieczeniem medycznym.

Dla wszystkich tych działań system zapewnia funkcję kalendarza do umawiania wizyt. W ten sposób lekarz pierwszego kontaktu (internista) może łatwo śledzić wszystkie zaplanowane wizyty.

Spróbuj digitalowej innowacji z Sourceful