privacy-policy-background

Privacy Policy

Our Privacy Policy explains how we collect, use, and protect the personal information of our users. It is designed to be clear and easy to understand, so you can feel confident that your privacy is being respected when you use our website or app.

Algemene informatie

Dit beleid is van toepassing op de website die werkt op het url-adres: sourceful.nl, sourceful.pl

De beheerder van de website en de beheerder van de persoonsgegevens is: Sourceful ICT Mandela Plein 1, 1314 CG Almere, Nederland

E-mailadres van de operator: office@sourceful.nl

De operator is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot gegevens die vrijwillig op de website zijn verstrekt. De Website gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het runnen van een nieuwsbrief
  • Het voeren van online chatgesprekken
  • Afhandelen van vragen via een formulier
  • Het presenteren van een aanbieding of informatie

De website vervult de functies van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manier:

  • Via gegevens die vrijwillig zijn ingevoerd in de formulieren, die zijn ingevoerd in de systemen van de Operator.
  • Door cookiebestanden op eindapparaten op te slaan (zogenaamde "cookies").

Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming die door de operator worden gebruikt

Inloggen en invoeren van persoonlijke gegevens is beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Hierdoor worden persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, versleuteld op de computer van de gebruiker en kunnen ze alleen op de doelserver worden gelezen.

De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de operator:

netlify.com

Uw rechten en aanvullende informatie over hoe de gegevens worden gebruikt

In sommige situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers, als dit nodig is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan de verplichtingen van de Beheerder. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:

  • hostingbedrijf op basis van opdracht
  • geautoriseerde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de werking van de website te bereiken

Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan nodig is voor het uitvoeren van in een apart reglement gespecificeerde gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld over het voeren van een boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens geldt dat de gegevens niet langer dan 3 jaar worden verwerkt.

U hebt het recht om van de Beheerder te vragen: inzage in uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdracht. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vermeld in punt 3.3 c) tegen de verwerking van persoonsgegevens om wettelijk gerechtvaardigde belangen na te streven die door de Beheerder worden nagestreefd, met inbegrip van profilering. Het recht om bezwaar te maken kan echter niet worden uitgeoefend als er geldige legitieme gronden voor verwerking, belangen, rechten en vrijheden die superieur zijn aan u, in het bijzonder om claims vast te stellen, na te streven of te verdedigen.

De contactgegevens van de beheerder:

Sourceful ICT, Mandelaplein 1, 1314 CG Almere, Nederland, e-mail: office@sourceful.nl

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de website te laten functioneren. U kunt worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, om diensten te verlenen onder het gesloten contract en om direct marketing te voeren. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie versturen.

Informatie in formulieren.

De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, indien verstrekt. De website kan informatie over verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres) opslaan. In sommige gevallen kan de website informatie die gegevensbinding in het formulier vergemakkelijkt, opslaan met het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker binnen het url-adres van de pagina met het formulier. De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, b.v. om een serviceaanvraag of commercieel contact te verwerken, diensten te registreren, enz. Telkens maakt de context en de beschrijving van het formulier duidelijk waar het voor is.

BeheerderslogboekenInformatie over het gedrag van gebruikers op de website kan onderhevig zijn aan logging.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren.

Significante marketingtechnieken De exploitant gebruikt statistische analyse van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS).

De exploitant verstrekt de exploitant van deze dienst geen persoonlijke gegevens, maar alleen geanonimiseerde informatie. De service is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. In termen van informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker informatie die voortkomt uit cookies bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/ De operator gebruikt een oplossing die automatiseert de werking van de website in relatie tot gebruikers, b.v. die na een bezoek een e-mail naar de gebruiker kan sturen

Proef de digitale innovatie met Sourceful